UnivIS

Prof. Dr. Heinrich de Wall

  • Organisation: Fachbereich Rechtswissenschaft
  • Abteilung: Lehrstuhl für Kirchenrecht, Staats- und Verwaltungsrecht
  • Telefonnummer: +49 9131 85-22242
  • E-Mail: Heinrich.de.Wall@fau.de
  • E-Mail: hli@fau.de
  • Sprechzeiten: Sprechzeiten:
    Studierende wenden sich bitte an folgende E-Mail-Adresse: hli@fau.de