Lisa Drescher

Lisa Drescher (geb. Wittenzellner), M.A.

Gründungsberaterin, Entrepreneurship-Coach; Social Media

Pr-STAB (S) - Präsidialstab
S-OUTREACH - Outreach Support

Raum: Raum Medical Valley Center, Haus 6, 3. OG
Henkestraße 91
91052 Erlangen