UnivIS

Dr. rer. nat. Dominic Bernkopf

  • Organisation: Klinisch-Molekularbiologisches Forschungszentrum (KMFZ)
  • Abteilung: Lehrstuhl für Experimentelle Medizin II (Molekulare Tumorforschung)
  • Telefonnummer: +49 9131 85-29115
  • E-Mail: dominic.bernkopf@fau.de