Marcus Hosse

Marcus Hosse, M. Sc., M.B.A.

Gründungsberatung, Finanzierung; Impact Startups & Mentoring

Pr-STAB (S) - Präsidialstab
S-OUTREACH - Outreach Support

Raum: Raum Medical Valley Center, Haus 2, EG
Henkestraße 91
91052 Erlangen